Przygotowanie stali do cynkowania ogniowego. Na czym polega cały proces?

Automatycznie zapisany szkic

Zabezpieczenie wyrobów metalowych powłoką antykorozyjną, która może wytrzymać nawet pół wieku, wymaga specjalnego zaplecza. W cynkowni Stal Impex posiadamy odpowiednie warunki, by uzyskiwać optymalne efekty. Równie istotne, co technologia, jest wcześniejsze dokładne oczyszczenie powierzchni obrabianego przedmiotu. Na czym to wszystko polega i jak my przeprowadzamy kolejne działania, przybliżymy w niniejszym wpisie.

Cynkowanie ogniowe można podzielić na 6 etapów. I każdy jest równie istotny

Aby warstwa cynku mogła się odpowiednio zespolić ze stopem żelaza i węgla, należy usunąć wszelkie substancje potencjalnie zakłócające przebieg reakcji. Aż 4 kroki w cynkowaniu ogniowym dotyczą obróbki przygotowawczej:

  • strumieniowo-ścierne usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń przylegających do powierzchni.
  • odtłuszczanie w roztworze o odpowiednim odczynie (alkalicznym, neutralnym lub kwaśnym).
  • wytrawianie (lub trawienie) w kwasie, mające na celu pozbycie się rdzy, zgorzelin i innych niejednorodności powstałych po walcowaniu lub wyżarzaniu stalowych rur, profili oraz pozostałych obiektów.
  • topnikowanie usuwające wszelkie pozostałości po tlenkach, jakie wytworzyły się na powierzchni stali. Zwykle wykorzystuje się do tego wodny roztwór chlorków cynku i amonu.

Zanim będzie miało miejsce „właściwe” cynkowanie ogniowe, trzeba jeszcze obrabiany obiekt odpowiednio wysuszyć. Dzieje się to w temperaturze 120-150 ºC i przeprowadzamy ten etap z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Tylko dokładne oczyszczenie powierzchni pozwoli wytworzyć dobrą warstwę ochronną

Osuszanie po kąpieli topnikowej jest szczególnie istotne z kilku względów. Po pierwsze: musimy stale kontrolować temperaturę, gdyż gwałtowna zmiana może wywołać zapłon roztworu topnikowego. Taki wypadek sprawi, że efektywność późniejszego cynkowania ogniowego mocno się obniży. Jednocześnie suszenie należy przeprowadzić na tyle szybko, aby nie dopuścić do powstania związków żelazowych. Gwarantujemy, że w Stal Impex posiadamy odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby przeprowadzić cynkowanie ogniowe w optymalny sposób. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, odpowiedni dział naszej firmy udzieli Ci potrzebnych informacji o warunkach świadczenia usługi.