Jak spawanie wpływa na wytrzymałość łączonych rur? To zależy od stosowanej metody oraz technologii

Jak spawanie wpływa na wytrzymałość łączonych rur? To zależy od stosowanej metody oraz technologii

Parametry surowca po jakiejkolwiek obróbce nie pozostają takie same. W przypadku spawania jest to dobrze widoczne. Ważne jest, aby potrafić ograniczyć konieczne straty do minimum, a finalnej konstrukcji zapewnić jak najwyższą trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne. Dlatego podczas łączenia rur stalowych specjaliści Stal Impex sięgają po najlepsze dostępne techniki i narzędzia.

W miejscu spoiny odporność stali na rozciąganie, ścinanie, zginanie i ściskanie ulega osłabieniu

W dużym uproszczeniu spawanie polega na stopieniu krawędzi łączonych elementów, które po zestaleniu stworzą jedną, spójną całość. Konieczne jest również zastosowanie spoiwa wypełniającego, a dobór materiału dodatkowego zależy od specyfikacji surowca, miejsca wykorzystania obiektu itd. Umiejętne łączenie rur stalowych pozwala na zachowanie zdecydowanej większości pierwotnych cech. Niejednokrotnie trzeba dokonać dodatkowej obróbki spoiny przed oddaniem konstrukcji do użytku. Fachowcy z firmy Stal Impex dokładnie wiedzą co trzeba zrobić dla uzyskania maksymalnej trwałości wszystkich elementów. Każda spoina przechodzi drobiazgową kontrolę jakości.

Nowsze, stosowane w Stal Impex pozwalają na łączenie rur stalowych spoinami o pełnych właściwościach

Stale poszerzamy nasze kompetencje i śledzimy branżowe nowinki. Przestrzegamy wszelkich obowiązujących norm oraz wytycznych. Doświadczenie pokazuje, że szczególną uwagę należy poświęcić strefie wpływu ciepła wokół spawu. Dokładnie w tym obszarze dochodzi do najpoważniejszych zmian właściwości tworzywa. To, że sama wyszlifowana spoina prezentuje się nienagannie, jeszcze nie przesądza o całego połączenia pomiędzy rurami stalowymi. Innymi słowy: im mniejsza rzeczona strefa, tym lepiej – w związku z tym w Stal Impex preferujemy spawanie metodami o dużej, punktowej koncentracji ciepła. Wycena usługi zawsze jest indywidualna, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Gwarantujemy wyjątkowo korzystne warunki współpracy!